Rusă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Согласие
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Mi tute konsentas, ke...
Я полностью согласен, что...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Mi tute malkonsentas, ke...
Я совершенно не соголасен с...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En kontrasto al..., ...montras...
И наоборот, ... показывает...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...per kontrasto kun...estas...
В отличие от...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...estas simila al... rilate...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...kaj... malsamas en terminoj de...
... и ... различаются в понимании ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
La unua..., kontraste, la dua...
Первое...., второе, напротив, ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Mi dirus, ke...
Я бы предположил, что...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Ŝajnas al mi, ke...
Мне кажется, что...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Miaopinie…
Я считаю, что...
Folosit pentru a expune o opinie personală
El mia vidpunkto...
По моему мнению...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Mi estas de la opinio, ke...
Я придерживаюсь мнения, что...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Я полагаю, что...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Нельзя не заметить, что ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Certe..., sed...
Согласен.., но...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Koncedita, ..., tamen...
Согласен,... , и тем неменее
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Kontraŭe, ...
Напротив,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Unuflanke...
С одной стороны
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Aliflanke…
С другой стороны...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Malgraŭ…
Несмотря на
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Malgraŭ la fakto ke...
Хотя...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Science/Historie parolanta...
Говоря научным языком...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Parenteze...
Между прочим...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Krome...
Более того...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat