Spaniolă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
En términos generales, coincido con X porque...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Comprendo su planteamiento...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Mi tute konsentas, ke...
Coincido totalmente en que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Respaldo completamente la idea de que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Mi tute malkonsentas, ke...
Difiero completamente en relación a...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En kontrasto al..., ...montras...
En contraste con..., ... muestra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...per kontrasto kun...estas...
... en contraste con... es/son...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...estas simila al... rilate...
... es similar a... en lo referente a...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...kaj... malsamas en terminoj de...
... y... difieren en relación a...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
La unua..., kontraste, la dua...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Mi dirus, ke...
Podría decir que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Ŝajnas al mi, ke...
A mi parecer...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Miaopinie…
En mi opinión...
Folosit pentru a expune o opinie personală
El mia vidpunkto...
Desde mi punto de vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Mi estas de la opinio, ke...
Soy de la opinión de que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Estas mia kredo, ke... ĉar...
A mi parecer... debido a que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Certe..., sed...
Es cierto que..., pero...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Koncedita, ..., tamen...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Kontraŭe, ...
Por el contrario,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Unuflanke...
Por una parte...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Aliflanke…
Por otra parte...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Malgraŭ…
A pesar de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Malgraŭ la fakto ke...
A pesar de que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Science/Historie parolanta...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Parenteze...
Cabe acotar...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Krome...
Además,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat