Turcă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Demek istediğini anlıyorum.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Mi tute konsentas, ke...
...'a tamamen katılıyorum.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Mi tute malkonsentas, ke...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En kontrasto al..., ...montras...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...per kontrasto kun...estas...
...'a karşın ...'daki ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...estas simila al... rilate...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...kaj... malsamas en terminoj de...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
La unua..., kontraste, la dua...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Mi dirus, ke...
Demek istediğim ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Ŝajnas al mi, ke...
Bana öyle görünüyor ki ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Miaopinie…
Bence ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
El mia vidpunkto...
Benim bakış açıma göre ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Mi estas de la opinio, ke...
... görüşündeyim.
Folosit pentru a expune o opinie personală
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Estas mia kredo, ke... ĉar...
İnancıma göre ... çünkü ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Certe..., sed...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Koncedita, ..., tamen...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Kontraŭe, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Unuflanke...
Bir açıdan baktığımızda ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Aliflanke…
Diğer açıdan baktığımızda ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Malgraŭ…
... olmasına rağmen
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Malgraŭ la fakto ke...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Science/Historie parolanta...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Parenteze...
Antiparantez ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Krome...
Buna ilaveten ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat