Daneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Jeg er stærkt uenig i at...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Verrattuna ..., ... näyttää...
I modsætning til..., ...viser...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Päinvastoin kuin ..., ... on...
...i modsætning til... er...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... muistuttaa ... suhteessa...
...er lig... i forbindelse med
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...og... er forskellige med hensyn til...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Voisin sanoa, että...
Jeg ville sige at...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Vaikuttaa siltä, että...
For mig virker det som om at...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Mielestäni...
Efter min mening...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Omalta näkökantiltani katsoen...
Fra mit synspunkt...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Olen sitä mieltä, että...
Jeg er af den mening at...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Uskon, että..., sillä...
Det er min opfattelse at... fordi...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Kieltämättä..., mutta...
Indrømmet..., men...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Selvom, ikke desto mindre...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Päinvastoin...
Derimod,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Toisaalta...
På den ene side...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Toisaalta...
På den anden side...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Huolimatta...
På trods af...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Huolimatta siitä, että...
Til trods for det faktum at...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Videnskabeligt/historisk set...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Ohimennen...
I øvrigt...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Lisäksi...
Endvidere...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat