Engleză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Broadly speaking, I agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
One is very much inclined to agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
I can see his/her point.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
I entirely agree that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
One is very much inclined to disagree with… because…
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
I strongly disagree that…
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
I am firmly opposed to the idea that…
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
…and…are similar/different as regards to…
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Verrattuna ..., ... näyttää...
In contrast to…, …shows…
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Päinvastoin kuin ..., ... on...
…by contrast with… is/are…
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... muistuttaa ... suhteessa...
…is similar to… in respect of…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... ja ... eroavat ... perusteilta...
…and… differ in terms of...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
The first…, by contrast, the second…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
One difference between… and… is that…, whereas…
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Voisin sanoa, että...
I would say that…
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Vaikuttaa siltä, että...
It seems to me that…
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Mielestäni...
In my opinion…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Omalta näkökantiltani katsoen...
From my point of view…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Olen sitä mieltä, että...
I am of the opinion that…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Uskon, että..., sillä...
It is my belief that… because…
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Let us now analyze/turn to/examine…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Kieltämättä..., mutta...
Admittedly…, but…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
It is true that…, yet the fact remains that…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Granted, …, nevertheless…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Päinvastoin...
On the contrary, …
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Toisaalta...
On the one hand…
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Toisaalta...
On the other hand…
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Huolimatta...
In spite of…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Huolimatta siitä, että...
Despite the fact that…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Scientifically/Historically speaking…
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Ohimennen...
Incidentally…
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Lisäksi...
Furthermore…
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat