Esperanto | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Mi tute konsentas, ke...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Mi tute malkonsentas, ke...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Verrattuna ..., ... näyttää...
En kontrasto al..., ...montras...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Päinvastoin kuin ..., ... on...
...per kontrasto kun...estas...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... muistuttaa ... suhteessa...
...estas simila al... rilate...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
La unua..., kontraste, la dua...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Voisin sanoa, että...
Mi dirus, ke...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Vaikuttaa siltä, että...
Ŝajnas al mi, ke...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Mielestäni...
Miaopinie…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Omalta näkökantiltani katsoen...
El mia vidpunkto...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Olen sitä mieltä, että...
Mi estas de la opinio, ke...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Uskon, että..., sillä...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Kieltämättä..., mutta...
Certe..., sed...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Koncedita, ..., tamen...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Päinvastoin...
Kontraŭe, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Toisaalta...
Unuflanke...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Toisaalta...
Aliflanke…
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Huolimatta...
Malgraŭ…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Huolimatta siitä, että...
Malgraŭ la fakto ke...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Science/Historie parolanta...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Ohimennen...
Parenteze...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Lisäksi...
Krome...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat