Italiană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Verrattuna ..., ... näyttää...
A differenza di..., ... mostra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Päinvastoin kuin ..., ... on...
In contrasto con..., .... è...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... muistuttaa ... suhteessa...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... e... differiscono in termini di...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Voisin sanoa, että...
Si potrebbe dunque affermare che...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Vaikuttaa siltä, että...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Mielestäni...
Secondo il mio punto di vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Omalta näkökantiltani katsoen...
Da una prospettiva prettamente personale...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Olen sitä mieltä, että...
Sono dell'idea che...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Uskon, että..., sillä...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Spostando l'attenzione verso...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Kieltämättä..., mutta...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Päinvastoin...
Al contrario...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Toisaalta...
Da un lato...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Toisaalta...
Dall'altro...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Huolimatta...
A dispetto di...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Huolimatta siitä, että...
Nonostante si ritenga che...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Scientificamente/Storicamente...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Ohimennen...
A tal proposito...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Lisäksi...
Inoltre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat