Maghiară | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Értem, amit mond.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Verrattuna ..., ... näyttää...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Päinvastoin kuin ..., ... on...
....-val/vel ellentétben, a .......
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... muistuttaa ... suhteessa...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Voisin sanoa, että...
Azt mondanám, hogy ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Vaikuttaa siltä, että...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Mielestäni...
Véleményem szerint ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Omalta näkökantiltani katsoen...
Véleményem szerint ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Olen sitä mieltä, että...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Uskon, että..., sillä...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Kieltämättä..., mutta...
Hozzátéve ...., de ....
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Päinvastoin...
Ezzel ellentétben ....
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Toisaalta...
Másrészt viszont ....
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Toisaalta...
Másrészt ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Huolimatta...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Huolimatta siitä, että...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Tudományosan/történelmileg ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Ohimennen...
Mellékesen....
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Lisäksi...
Továbbá ....
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat