Spaniolă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
En términos generales, coincido con X porque...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Comprendo su planteamiento...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Coincido totalmente en que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Respaldo completamente la idea de que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Difiero completamente en relación a...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Verrattuna ..., ... näyttää...
En contraste con..., ... muestra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Päinvastoin kuin ..., ... on...
... en contraste con... es/son...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... muistuttaa ... suhteessa...
... es similar a... en lo referente a...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... y... difieren en relación a...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Voisin sanoa, että...
Podría decir que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Vaikuttaa siltä, että...
A mi parecer...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Mielestäni...
En mi opinión...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Omalta näkökantiltani katsoen...
Desde mi punto de vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Olen sitä mieltä, että...
Soy de la opinión de que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Uskon, että..., sillä...
A mi parecer... debido a que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Kieltämättä..., mutta...
Es cierto que..., pero...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Päinvastoin...
Por el contrario,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Toisaalta...
Por una parte...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Toisaalta...
Por otra parte...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Huolimatta...
A pesar de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Huolimatta siitä, että...
A pesar de que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Ohimennen...
Cabe acotar...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Lisäksi...
Además,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat