Esperanto | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Je comprends son point de vue.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Je suis entièrement d'accord que...
Mi tute konsentas, ke...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Je cautionne entièrement l'idée que...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Mi tute malkonsentas, ke...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...and... sont similaires/différents au regard de...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En opposition avec..., ...montre...
En kontrasto al..., ...montras...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
..., par contraste avec..., est/sont...
...per kontrasto kun...estas...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...est similaire à... en ce qui concerne...
...estas simila al... rilate...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...et... diffèrent en termes de...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Le premier..., a contrario, le second...
La unua..., kontraste, la dua...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Je dirais que...
Mi dirus, ke...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Il me semble que...
Ŝajnas al mi, ke...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
À mon sens...
Miaopinie…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Selon mon point de vue...
El mia vidpunkto...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je suis d'opinion que...
Mi estas de la opinio, ke...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
De l'avis général..., mais...
Certe..., sed...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il va de soi que..., cependant...
Koncedita, ..., tamen...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Au contraire, ...
Kontraŭe, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
D'un coté...
Unuflanke...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
D'un autre côté...
Aliflanke…
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
En dépit de...
Malgraŭ…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
En dépit du fait que...
Malgraŭ la fakto ke...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Science/Historie parolanta...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
À propos de...
Parenteze...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
En outre...
Krome...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat