Finlandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Je comprends son point de vue.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Je suis entièrement d'accord que...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Je cautionne entièrement l'idée que...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...and... sont similaires/différents au regard de...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En opposition avec..., ...montre...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
..., par contraste avec..., est/sont...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...est similaire à... en ce qui concerne...
... muistuttaa ... suhteessa...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...et... diffèrent en termes de...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Le premier..., a contrario, le second...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Je dirais que...
Voisin sanoa, että...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Il me semble que...
Vaikuttaa siltä, että...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
À mon sens...
Mielestäni...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Selon mon point de vue...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je suis d'opinion que...
Olen sitä mieltä, että...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Uskon, että..., sillä...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
De l'avis général..., mais...
Kieltämättä..., mutta...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il va de soi que..., cependant...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Au contraire, ...
Päinvastoin...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
D'un coté...
Toisaalta...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
D'un autre côté...
Toisaalta...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
En dépit de...
Huolimatta...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
En dépit du fait que...
Huolimatta siitä, että...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
À propos de...
Ohimennen...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
En outre...
Lisäksi...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat