Hindi | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Je comprends son point de vue.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Je suis entièrement d'accord que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Je cautionne entièrement l'idée que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Je suis fermement opposé à l'idée que...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...and... sont similaires/différents au regard de...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En opposition avec..., ...montre...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
..., par contraste avec..., est/sont...
... की तुलना मे, ... ... है.
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...est similaire à... en ce qui concerne...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...et... diffèrent en termes de...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Le premier..., a contrario, le second...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Je dirais que...
मेरा मानना है कि...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Il me semble que...
मुझे लगता है कि...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
À mon sens...
मेरी राय है कि...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Selon mon point de vue...
मेरे दृष्टिकोण से
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je suis d'opinion que...
मेरा मानना है कि
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Je suis persuadé intimement que... parce que...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
De l'avis général..., mais...
यह सच है कि..., लेकिन...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
यह सच है कि..., लेकिन...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il va de soi que..., cependant...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Au contraire, ...
इसके विपरीत
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
D'un coté...
एक तरफ से...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
D'un autre côté...
दूसरी तरफ से
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
En dépit de...
इन... के होते हुए भी...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
En dépit du fait que...
इन... के होते हुए भी...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifiquement/Historiquement parlant...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
À propos de...
वैसे...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
En outre...
इसके अतिरिक्त...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat