Rusă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Согласие
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Je comprends son point de vue.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Je suis entièrement d'accord que...
Я полностью согласен, что...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Je cautionne entièrement l'idée que...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Я совершенно не соголасен с...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...and... sont similaires/différents au regard de...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En opposition avec..., ...montre...
И наоборот, ... показывает...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
..., par contraste avec..., est/sont...
В отличие от...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...est similaire à... en ce qui concerne...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...et... diffèrent en termes de...
... и ... различаются в понимании ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Le premier..., a contrario, le second...
Первое...., второе, напротив, ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Je dirais que...
Я бы предположил, что...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Il me semble que...
Мне кажется, что...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
À mon sens...
Я считаю, что...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Selon mon point de vue...
По моему мнению...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je suis d'opinion que...
Я придерживаюсь мнения, что...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Я полагаю, что...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Нельзя не заметить, что ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
De l'avis général..., mais...
Согласен.., но...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il va de soi que..., cependant...
Согласен,... , и тем неменее
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Au contraire, ...
Напротив,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
D'un coté...
С одной стороны
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
D'un autre côté...
С другой стороны...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
En dépit de...
Несмотря на
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
En dépit du fait que...
Хотя...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Говоря научным языком...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
À propos de...
Между прочим...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
En outre...
Более того...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat