Italiană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Ich stimme völlig zu, dass...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
A differenza di..., ... mostra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
In contrasto con..., .... è...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... ähnelt ... hinsichtlich...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... e... differiscono in termini di...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Ich würde sagen, dass...
Si potrebbe dunque affermare che...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Es scheint mir, dass...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Meiner Meinung nach...
Secondo il mio punto di vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Von meinem Standpunkt aus...
Da una prospettiva prettamente personale...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ich bin der Ansicht, dass...
Sono dell'idea che...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Spostando l'attenzione verso...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Zugegebenermaßen... , aber...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Im Gegenteil...
Al contrario...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Einerseits...
Da un lato...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Andererseits...
Dall'altro...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Trotz...
A dispetto di...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Nonostante si ritenga che...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Scientificamente/Storicamente...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Im Übrigen...
A tal proposito...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Darüber hinaus...
Inoltre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat