Olandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Ich stimme völlig zu, dass...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... ähnelt ... hinsichtlich...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Ich würde sagen, dass...
Ik zou zeggen dat ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Es scheint mir, dass...
Het lijkt mij dat ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Meiner Meinung nach...
Naar mijn mening ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Von meinem Standpunkt aus...
Vanuit mijn standpunt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ich bin der Ansicht, dass...
Ik ben van mening dat ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Zugegebenermaßen... , aber...
Toegegeven ..., maar ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Im Gegenteil...
Integendeel, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Einerseits...
Enerzijds ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Andererseits...
Anderzijds ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Trotz...
Ondanks ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Ondanks het feit dat ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Im Übrigen...
Bijkomend ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Darüber hinaus...
Bovendien ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat