Turcă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Demek istediğini anlıyorum.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Ich stimme völlig zu, dass...
...'a tamamen katılıyorum.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
...'a karşın ...'daki ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... ähnelt ... hinsichtlich...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Ich würde sagen, dass...
Demek istediğim ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Es scheint mir, dass...
Bana öyle görünüyor ki ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Meiner Meinung nach...
Bence ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Von meinem Standpunkt aus...
Benim bakış açıma göre ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ich bin der Ansicht, dass...
... görüşündeyim.
Folosit pentru a expune o opinie personală
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
İnancıma göre ... çünkü ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Zugegebenermaßen... , aber...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Im Gegenteil...
Ancak buna karşıt olarak ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Einerseits...
Bir açıdan baktığımızda ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Andererseits...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Trotz...
... olmasına rağmen
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Ungeachtet der Tatsache, dass...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Im Übrigen...
Antiparantez ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Darüber hinaus...
Buna ilaveten ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat