Engleză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Broadly speaking, I agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
One is very much inclined to agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
I can see his/her point.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
I entirely agree that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
One is very much inclined to disagree with… because…
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
I strongly disagree that…
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
I am firmly opposed to the idea that…
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
…and…are similar/different as regards to…
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
In contrast to…, …shows…
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
…by contrast with… is/are…
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
…is similar to… in respect of…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
…and… differ in terms of...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
The first…, by contrast, the second…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Θα μπορούσα να πω ότι...
I would say that…
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Μου φαίνεται ότι...
It seems to me that…
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Κατά την γνώμη μου...
In my opinion…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Κατά την δική μου άποψη...
From my point of view…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Είμαι της γνώμης ότι...
I am of the opinion that…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
It is my belief that… because…
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Let us now analyze/turn to/examine…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Βεβαίως..., αλλά...
Admittedly…, but…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
It is true that…, yet the fact remains that…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Granted, …, nevertheless…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Αντιθέτως, ...
On the contrary, …
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Από τη μία...
On the one hand…
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Από την άλλη...
On the other hand…
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Παρόλο που...
In spite of…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Παρά το γεγονός ότι...
Despite the fact that…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Scientifically/Historically speaking…
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Παρεμπιπτόντως...
Incidentally…
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Επιπροσθέτως...
Furthermore…
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat