Finlandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
... muistuttaa ... suhteessa...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Θα μπορούσα να πω ότι...
Voisin sanoa, että...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Μου φαίνεται ότι...
Vaikuttaa siltä, että...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Κατά την γνώμη μου...
Mielestäni...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Κατά την δική μου άποψη...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Είμαι της γνώμης ότι...
Olen sitä mieltä, että...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Uskon, että..., sillä...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Βεβαίως..., αλλά...
Kieltämättä..., mutta...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Αντιθέτως, ...
Päinvastoin...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Από τη μία...
Toisaalta...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Από την άλλη...
Toisaalta...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Παρόλο που...
Huolimatta...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Παρά το γεγονός ότι...
Huolimatta siitä, että...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Παρεμπιπτόντως...
Ohimennen...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Επιπροσθέτως...
Lisäksi...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat