Franceză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Je comprends son point de vue.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Je suis entièrement d'accord que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
En opposition avec..., ...montre...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
..., par contraste avec..., est/sont...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
...et... diffèrent en termes de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Le premier..., a contrario, le second...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Θα μπορούσα να πω ότι...
Je dirais que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Μου φαίνεται ότι...
Il me semble que...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Κατά την γνώμη μου...
À mon sens...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Κατά την δική μου άποψη...
Selon mon point de vue...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Είμαι της γνώμης ότι...
Je suis d'opinion que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Βεβαίως..., αλλά...
De l'avis général..., mais...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Il va de soi que..., cependant...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Αντιθέτως, ...
Au contraire, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Από τη μία...
D'un coté...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Από την άλλη...
D'un autre côté...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Παρόλο που...
En dépit de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Παρά το γεγονός ότι...
En dépit du fait que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Παρεμπιπτόντως...
À propos de...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Επιπροσθέτως...
En outre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat