Română | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Înţeleg punctul său de vedere.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Sunt în totalitate de acord că...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Mă opun total ideii conform căreia...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Θα μπορούσα να πω ότι...
Aş putea spune că...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Μου φαίνεται ότι...
Impresia mea este că...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Κατά την γνώμη μου...
După părerea mea,...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Κατά την δική μου άποψη...
Din punctul meu de vedere...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Είμαι της γνώμης ότι...
Sunt de părere că...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Convingerea mea este că... deoarece...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Βεβαίως..., αλλά...
Admitem faptul că..., dar...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se admite faptul că..., însă...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Αντιθέτως, ...
Din contră,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Από τη μία...
Pe de o parte...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Από την άλλη...
Pe de altă parte...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Παρόλο που...
Contrar...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Παρά το γεγονός ότι...
În ciuda faptului că...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Παρεμπιπτόντως...
Întâmplător...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Επιπροσθέτως...
Mai mult decât atât...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat