Franceză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Je comprends son point de vue.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Je suis entièrement d'accord que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
...and... sont similaires/différents au regard de...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
En opposition avec..., ...montre...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... की तुलना मे, ... ... है.
..., par contraste avec..., est/sont...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
...est similaire à... en ce qui concerne...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
...et... diffèrent en termes de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Le premier..., a contrario, le second...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

मेरा मानना है कि...
Je dirais que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
मुझे लगता है कि...
Il me semble que...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
मेरी राय है कि...
À mon sens...
Folosit pentru a expune o opinie personală
मेरे दृष्टिकोण से
Selon mon point de vue...
Folosit pentru a expune o opinie personală
मेरा मानना है कि
Je suis d'opinion que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
यह सच है कि..., लेकिन...
De l'avis général..., mais...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
यह सच है कि..., लेकिन...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Il va de soi que..., cependant...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
इसके विपरीत
Au contraire, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
एक तरफ से...
D'un coté...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
दूसरी तरफ से
D'un autre côté...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
इन... के होते हुए भी...
En dépit de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
इन... के होते हुए भी...
En dépit du fait que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
वैसे...
À propos de...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
इसके अतिरिक्त...
En outre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat