Vietnameză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... की तुलना मे, ... ... है.
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
... giống với... ở chỗ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
... và... khác nhau ở chỗ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

मेरा मानना है कि...
Tôi cho rằng...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
मुझे लगता है कि...
Tôi thấy rằng...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
मेरी राय है कि...
Cá nhân tôi cho rằng...
Folosit pentru a expune o opinie personală
मेरे दृष्टिकोण से
Theo quan điểm của tôi...
Folosit pentru a expune o opinie personală
मेरा मानना है कि
Tôi mang quan điểm rằng...
Folosit pentru a expune o opinie personală
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
यह सच है कि..., लेकिन...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
यह सच है कि..., लेकिन...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
इसके विपरीत
Trái lại,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
एक तरफ से...
Một mặt,...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
दूसरी तरफ से
Mặt khác,...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
इन... के होते हुए भी...
Mặc dù...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
इन... के होते हुए भी...
Mặc dù/Bất chấp...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
वैसे...
Nhân tiện/Nhân thể...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
इसके अतिरिक्त...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat