Cehă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Si può comprendere il punto di vista di...
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Sostengo l'idea secondo la quale...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
A differenza di..., ... mostra...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
In contrasto con..., .... è...
... na rozdíl od... je/jsou...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... è simile a ... in quanto entrambi...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... e... differiscono in termini di...
... a... se liší, pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
První... na rozdíl od druhého...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Si potrebbe dunque affermare che...
Řekla bych, že...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Zdá se mi, že...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Secondo il mio punto di vista...
Podle mého názoru...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Da una prospettiva prettamente personale...
Z mého pohledu...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Sono dell'idea che...
Jsem toho názoru, že...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Spostando l'attenzione verso...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Nelze popřít, že..., ale ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Al contrario...
Naopak/Naproti očekávání...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Da un lato...
Na jedné straně...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Dall'altro...
Na druhé straně...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A dispetto di...
Navzdory...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Nonostante si ritenga che...
Navzdory tomu, že...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientificamente/Storicamente...
Vědecky/Historicky vzato...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
A tal proposito...
Mimochodem...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Inoltre...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat