Chineză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
一般来说,我同意...,因为...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
人们较倾向于同意...,因为...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Si può comprendere il punto di vista di...
我能理解他/她的观点。
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
我完全同意...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Sostengo l'idea secondo la quale...
我完全赞同...的观点。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
总的来说,我不同意...,因为...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
人们较倾向于不同意...,因为...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
我明白他的意思,但是完全不同意。
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
我强烈不同意...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
我坚决反对...的观点
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
就...方面,...和...相似/不同
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
A differenza di..., ... mostra...
和...比,...表明...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
In contrasto con..., .... è...
对比...,...是...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... è simile a ... in quanto entrambi...
在...方面,...和...是相似的
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... e... differiscono in termini di...
在...方面,...和...不同
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
第一...,与此对比,第二...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
...和...的一个不同点是...,而...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Si potrebbe dunque affermare che...
我想说的是...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
对我来说,它像是...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Secondo il mio punto di vista...
在我看来...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Da una prospettiva prettamente personale...
我认为...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Sono dell'idea che...
我的观点是...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
我相信...,因为...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Spostando l'attenzione verso...
现在让我们分析/转到/研究...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
诚然...,但是...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
...是对的,但是事实上...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
诚然...,但是...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Al contrario...
相反...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Da un lato...
一方面...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Dall'altro...
另一方面...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A dispetto di...
尽管...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Nonostante si ritenga che...
尽管...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientificamente/Storicamente...
从科学/历史角度讲...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
A tal proposito...
附带说一句...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Inoltre...
此外...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat