Engleză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Broadly speaking, I agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
One is very much inclined to agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Si può comprendere il punto di vista di...
I can see his/her point.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
I entirely agree that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Sostengo l'idea secondo la quale...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
One is very much inclined to disagree with… because…
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
I can see his point, but disagree with it entirely.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
I strongly disagree that…
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
I am firmly opposed to the idea that…
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
…and…are similar/different as regards to…
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
A differenza di..., ... mostra...
In contrast to…, …shows…
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
In contrasto con..., .... è...
…by contrast with… is/are…
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... è simile a ... in quanto entrambi...
…is similar to… in respect of…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... e... differiscono in termini di...
…and… differ in terms of...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
The first…, by contrast, the second…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
One difference between… and… is that…, whereas…
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Si potrebbe dunque affermare che...
I would say that…
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
It seems to me that…
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Secondo il mio punto di vista...
In my opinion…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Da una prospettiva prettamente personale...
From my point of view…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Sono dell'idea che...
I am of the opinion that…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
It is my belief that… because…
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Spostando l'attenzione verso...
Let us now analyze/turn to/examine…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Admittedly…, but…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
It is true that…, yet the fact remains that…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Granted, …, nevertheless…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Al contrario...
On the contrary, …
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Da un lato...
On the one hand…
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Dall'altro...
On the other hand…
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A dispetto di...
In spite of…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Nonostante si ritenga che...
Despite the fact that…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientificamente/Storicamente...
Scientifically/Historically speaking…
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
A tal proposito...
Incidentally…
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Inoltre...
Furthermore…
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat