Esperanto | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Si può comprendere il punto di vista di...
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Mi tute konsentas, ke...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Sostengo l'idea secondo la quale...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Mi tute malkonsentas, ke...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
A differenza di..., ... mostra...
En kontrasto al..., ...montras...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
In contrasto con..., .... è...
...per kontrasto kun...estas...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... è simile a ... in quanto entrambi...
...estas simila al... rilate...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... e... differiscono in termini di...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
La unua..., kontraste, la dua...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Si potrebbe dunque affermare che...
Mi dirus, ke...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Ŝajnas al mi, ke...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Secondo il mio punto di vista...
Miaopinie…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Da una prospettiva prettamente personale...
El mia vidpunkto...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Sono dell'idea che...
Mi estas de la opinio, ke...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Spostando l'attenzione verso...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Certe..., sed...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Koncedita, ..., tamen...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Al contrario...
Kontraŭe, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Da un lato...
Unuflanke...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Dall'altro...
Aliflanke…
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A dispetto di...
Malgraŭ…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Nonostante si ritenga che...
Malgraŭ la fakto ke...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientificamente/Storicamente...
Science/Historie parolanta...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
A tal proposito...
Parenteze...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Inoltre...
Krome...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat