Franceză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Si può comprendere il punto di vista di...
Je comprends son point de vue.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Je suis entièrement d'accord que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Sostengo l'idea secondo la quale...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
A differenza di..., ... mostra...
En opposition avec..., ...montre...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
In contrasto con..., .... è...
..., par contraste avec..., est/sont...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... è simile a ... in quanto entrambi...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... e... differiscono in termini di...
...et... diffèrent en termes de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Le premier..., a contrario, le second...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Si potrebbe dunque affermare che...
Je dirais que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Il me semble que...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Secondo il mio punto di vista...
À mon sens...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Da una prospettiva prettamente personale...
Selon mon point de vue...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Sono dell'idea che...
Je suis d'opinion que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Spostando l'attenzione verso...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
De l'avis général..., mais...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Il va de soi que..., cependant...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Al contrario...
Au contraire, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Da un lato...
D'un coté...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Dall'altro...
D'un autre côté...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A dispetto di...
En dépit de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Nonostante si ritenga che...
En dépit du fait que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientificamente/Storicamente...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
A tal proposito...
À propos de...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Inoltre...
En outre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat