Olandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Si può comprendere il punto di vista di...
Ik begrijp zijn/haar punt.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Sostengo l'idea secondo la quale...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
A differenza di..., ... mostra...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
In contrasto con..., .... è...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... è simile a ... in quanto entrambi...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... e... differiscono in termini di...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Si potrebbe dunque affermare che...
Ik zou zeggen dat ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Het lijkt mij dat ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Secondo il mio punto di vista...
Naar mijn mening ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Da una prospettiva prettamente personale...
Vanuit mijn standpunt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Sono dell'idea che...
Ik ben van mening dat ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Spostando l'attenzione verso...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegegeven ..., maar ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Al contrario...
Integendeel, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Da un lato...
Enerzijds ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Dall'altro...
Anderzijds ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A dispetto di...
Ondanks ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Nonostante si ritenga che...
Ondanks het feit dat ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientificamente/Storicamente...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
A tal proposito...
Bijkomend ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Inoltre...
Bovendien ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat