Cehă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
言っていることはもっともだ。
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
・・・・に同意している。
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
心から・・・・という意見を支持する。
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

大まかに言って、・・・・に反対である。
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
・・・・に強く反対である。
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
・・・・という意見に断固として反対する。
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... na rozdíl od... je/jsou...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... a... se liší, pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
První... na rozdíl od druhého...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

・・・・と言えるかもしれない。
Řekla bych, že...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
・・・・のように見受けられる。
Zdá se mi, že...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
私の意見では、・・・・
Podle mého názoru...
Folosit pentru a expune o opinie personală
私の見方だと、・・・・
Z mého pohledu...
Folosit pentru a expune o opinie personală
私の意見としては、・・・・
Jsem toho názoru, že...
Folosit pentru a expune o opinie personală
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
確かにそうだが、しかし・・・・
Nelze popřít, že..., ale ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
それどころか、・・・・
Naopak/Naproti očekávání...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
一方では・・・・
Na jedné straně...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
しかしその一方で・・・・
Na druhé straně...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
・・・・にもかかわらず
Navzdory...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Navzdory tomu, že...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
科学的に/歴史的に言って・・・・
Vědecky/Historicky vzato...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
ちなみに、・・・・
Mimochodem...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
その上・・・・
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat