Maghiară | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
言っていることはもっともだ。
Értem, amit mond.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
・・・・に同意している。
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
心から・・・・という意見を支持する。
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

大まかに言って、・・・・に反対である。
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
・・・・に強く反対である。
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
・・・・という意見に断固として反対する。
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
....-val/vel ellentétben, a .......
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

・・・・と言えるかもしれない。
Azt mondanám, hogy ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
・・・・のように見受けられる。
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
私の意見では、・・・・
Véleményem szerint ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
私の見方だと、・・・・
Véleményem szerint ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
私の意見としては、・・・・
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
確かにそうだが、しかし・・・・
Hozzátéve ...., de ....
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
それどころか、・・・・
Ezzel ellentétben ....
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
一方では・・・・
Másrészt viszont ....
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
しかしその一方で・・・・
Másrészt ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
・・・・にもかかわらず
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
科学的に/歴史的に言って・・・・
Tudományosan/történelmileg ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
ちなみに、・・・・
Mellékesen....
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
その上・・・・
Továbbá ....
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat