Olandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
言っていることはもっともだ。
Ik begrijp zijn/haar punt.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
・・・・に同意している。
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
心から・・・・という意見を支持する。
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

大まかに言って、・・・・に反対である。
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
・・・・に強く反対である。
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
・・・・という意見に断固として反対する。
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
In tegenstelling tot ..., toont ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

・・・・と言えるかもしれない。
Ik zou zeggen dat ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
・・・・のように見受けられる。
Het lijkt mij dat ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
私の意見では、・・・・
Naar mijn mening ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
私の見方だと、・・・・
Vanuit mijn standpunt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
私の意見としては、・・・・
Ik ben van mening dat ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
確かにそうだが、しかし・・・・
Toegegeven ..., maar ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
それどころか、・・・・
Integendeel, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
一方では・・・・
Enerzijds ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
しかしその一方で・・・・
Anderzijds ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
・・・・にもかかわらず
Ondanks ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Ondanks het feit dat ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
科学的に/歴史的に言って・・・・
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
ちなみに、・・・・
Bijkomend ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
その上・・・・
Bovendien ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat