Română | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Cineva este de acord cu...deoarece...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
言っていることはもっともだ。
Înţeleg punctul său de vedere.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
・・・・に同意している。
Sunt în totalitate de acord că...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
心から・・・・という意見を支持する。
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

大まかに言って、・・・・に反対である。
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
・・・・に強く反対である。
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
・・・・という意見に断固として反対する。
Mă opun total ideii conform căreia...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...în opoziţie cu...este/sunt...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

・・・・と言えるかもしれない。
Aş putea spune că...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
・・・・のように見受けられる。
Impresia mea este că...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
私の意見では、・・・・
După părerea mea,...
Folosit pentru a expune o opinie personală
私の見方だと、・・・・
Din punctul meu de vedere...
Folosit pentru a expune o opinie personală
私の意見としては、・・・・
Sunt de părere că...
Folosit pentru a expune o opinie personală
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Convingerea mea este că... deoarece...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
確かにそうだが、しかし・・・・
Admitem faptul că..., dar...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Se admite faptul că..., însă...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
それどころか、・・・・
Din contră,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
一方では・・・・
Pe de o parte...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
しかしその一方で・・・・
Pe de altă parte...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
・・・・にもかかわらず
Contrar...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
În ciuda faptului că...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
科学的に/歴史的に言って・・・・
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
ちなみに、・・・・
Întâmplător...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
その上・・・・
Mai mult decât atât...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat