Thailandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
言っていることはもっともだ。
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
・・・・に同意している。
ฉันยอมรับว่า...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
心から・・・・という意見を支持する。
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

大まかに言って、・・・・に反対である。
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
・・・・の理由で・・・・に反対である。
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
・・・・に強く反対である。
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
・・・・という意見に断固として反対する。
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

・・・・と言えるかもしれない。
ฉันจะพูดว่า...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
・・・・のように見受けられる。
ดูเหมือนว่า...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
私の意見では、・・・・
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
私の見方だと、・・・・
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
私の意見としては、・・・・
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
加えて、これに反する意見もある:・・・・
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
確かにそうだが、しかし・・・・
ยอมรับ...แต่...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
それどころか、・・・・
ในทางตรงกันข้าม...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
一方では・・・・
ในอีกด้านหนึ่ง...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
しかしその一方で・・・・
ในอีกด้านหนึ่ง...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
・・・・にもかかわらず
ถึงแม้ว่า...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
ถึงแม้ว่า...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
科学的に/歴史的に言って・・・・
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
ちなみに、・・・・
โดยบังเอิญ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
その上・・・・
นอกจากนี้...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat