Daneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Értem, amit mond.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Jeg er stærkt uenig i at...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
I modsætning til..., ...viser...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
....-val/vel ellentétben, a .......
...i modsætning til... er...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...er lig... i forbindelse med
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Den første..., i modsætning til, den anden...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Azt mondanám, hogy ...
Jeg ville sige at...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Nekem úgy tűnik, hogy ...
For mig virker det som om at...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Véleményem szerint ...
Efter min mening...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Véleményem szerint ...
Fra mit synspunkt...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Jeg er af den mening at...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Det er min opfattelse at... fordi...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Hozzátéve ...., de ....
Indrømmet..., men...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Selvom, ikke desto mindre...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Ezzel ellentétben ....
Derimod,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Másrészt viszont ....
På den ene side...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Másrészt ...
På den anden side...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Ellentében a ....-val/vel, a ....
På trods af...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Til trods for det faktum at...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Tudományosan/történelmileg ...
Videnskabeligt/historisk set...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Mellékesen....
I øvrigt...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Továbbá ....
Endvidere...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat