Italiană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Értem, amit mond.
Si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Sostengo l'idea secondo la quale...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
A differenza di..., ... mostra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
....-val/vel ellentétben, a .......
In contrasto con..., .... è...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... e... differiscono in termini di...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Azt mondanám, hogy ...
Si potrebbe dunque affermare che...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Véleményem szerint ...
Secondo il mio punto di vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Véleményem szerint ...
Da una prospettiva prettamente personale...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Sono dell'idea che...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Spostando l'attenzione verso...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Hozzátéve ...., de ....
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Ezzel ellentétben ....
Al contrario...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Másrészt viszont ....
Da un lato...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Másrészt ...
Dall'altro...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Ellentében a ....-val/vel, a ....
A dispetto di...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Nonostante si ritenga che...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Tudományosan/történelmileg ...
Scientificamente/Storicamente...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Mellékesen....
A tal proposito...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Továbbá ....
Inoltre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat