Spaniolă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
En términos generales, coincido con X porque...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Uno tiende a concordar con X ya que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Értem, amit mond.
Comprendo su planteamiento...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Coincido totalmente en que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Respaldo completamente la idea de que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Difiero completamente en relación a...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
En contraste con..., ... muestra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
....-val/vel ellentétben, a .......
... en contraste con... es/son...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... es similar a... en lo referente a...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... y... difieren en relación a...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Azt mondanám, hogy ...
Podría decir que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Nekem úgy tűnik, hogy ...
A mi parecer...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Véleményem szerint ...
En mi opinión...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Véleményem szerint ...
Desde mi punto de vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Soy de la opinión de que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
A mi parecer... debido a que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Hozzátéve ...., de ....
Es cierto que..., pero...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Ezzel ellentétben ....
Por el contrario,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Másrészt viszont ....
Por una parte...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Másrészt ...
Por otra parte...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Ellentében a ....-val/vel, a ....
A pesar de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
A pesar de que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Tudományosan/történelmileg ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Mellékesen....
Cabe acotar...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Továbbá ....
Además,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat