Cehă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ik begrijp zijn/haar punt.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In tegenstelling tot ..., toont ...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... na rozdíl od... je/jsou...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... a... se liší, pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
První... na rozdíl od druhého...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Ik zou zeggen dat ...
Řekla bych, že...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Het lijkt mij dat ...
Zdá se mi, že...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Naar mijn mening ...
Podle mého názoru...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Vanuit mijn standpunt ...
Z mého pohledu...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ik ben van mening dat ...
Jsem toho názoru, že...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Toegegeven ..., maar ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Integendeel, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Enerzijds ...
Na jedné straně...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Anderzijds ...
Na druhé straně...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Ondanks ...
Navzdory...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Ondanks het feit dat ...
Navzdory tomu, že...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Vědecky/Historicky vzato...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Bijkomend ...
Mimochodem...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Bovendien ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat