Daneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ik begrijp zijn/haar punt.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Jeg er stærkt uenig i at...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In tegenstelling tot ..., toont ...
I modsætning til..., ...viser...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...i modsætning til... er...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...er lig... i forbindelse med
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Ik zou zeggen dat ...
Jeg ville sige at...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Het lijkt mij dat ...
For mig virker det som om at...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Naar mijn mening ...
Efter min mening...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Vanuit mijn standpunt ...
Fra mit synspunkt...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ik ben van mening dat ...
Jeg er af den mening at...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Toegegeven ..., maar ...
Indrømmet..., men...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Selvom, ikke desto mindre...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Integendeel, ...
Derimod,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Enerzijds ...
På den ene side...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Anderzijds ...
På den anden side...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Ondanks ...
På trods af...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Ondanks het feit dat ...
Til trods for det faktum at...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Videnskabeligt/historisk set...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Bijkomend ...
I øvrigt...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Bovendien ...
Endvidere...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat