Finlandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ik begrijp zijn/haar punt.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In tegenstelling tot ..., toont ...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... muistuttaa ... suhteessa...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Ik zou zeggen dat ...
Voisin sanoa, että...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Het lijkt mij dat ...
Vaikuttaa siltä, että...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Naar mijn mening ...
Mielestäni...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Vanuit mijn standpunt ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ik ben van mening dat ...
Olen sitä mieltä, että...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Uskon, että..., sillä...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Toegegeven ..., maar ...
Kieltämättä..., mutta...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Integendeel, ...
Päinvastoin...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Enerzijds ...
Toisaalta...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Anderzijds ...
Toisaalta...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Ondanks ...
Huolimatta...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Ondanks het feit dat ...
Huolimatta siitä, että...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Bijkomend ...
Ohimennen...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Bovendien ...
Lisäksi...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat