Greacă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ik begrijp zijn/haar punt.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In tegenstelling tot ..., toont ...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Ik zou zeggen dat ...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Het lijkt mij dat ...
Μου φαίνεται ότι...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Naar mijn mening ...
Κατά την γνώμη μου...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Vanuit mijn standpunt ...
Κατά την δική μου άποψη...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ik ben van mening dat ...
Είμαι της γνώμης ότι...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Toegegeven ..., maar ...
Βεβαίως..., αλλά...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Integendeel, ...
Αντιθέτως, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Enerzijds ...
Από τη μία...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Anderzijds ...
Από την άλλη...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Ondanks ...
Παρόλο που...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Ondanks het feit dat ...
Παρά το γεγονός ότι...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Bijkomend ...
Παρεμπιπτόντως...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Bovendien ...
Επιπροσθέτως...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat