Japoneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ik begrijp zijn/haar punt.
言っていることはもっともだ。
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
・・・・に同意している。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
心から・・・・という意見を支持する。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
・・・・に強く反対である。
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
・・・・という意見に断固として反対する。
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In tegenstelling tot ..., toont ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Ik zou zeggen dat ...
・・・・と言えるかもしれない。
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Het lijkt mij dat ...
・・・・のように見受けられる。
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Naar mijn mening ...
私の意見では、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
Vanuit mijn standpunt ...
私の見方だと、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ik ben van mening dat ...
私の意見としては、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Toegegeven ..., maar ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Integendeel, ...
それどころか、・・・・
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Enerzijds ...
一方では・・・・
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Anderzijds ...
しかしその一方で・・・・
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Ondanks ...
・・・・にもかかわらず
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Ondanks het feit dat ...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Bijkomend ...
ちなみに、・・・・
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Bovendien ...
その上・・・・
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat