Thailandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ik begrijp zijn/haar punt.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
ฉันยอมรับว่า...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In tegenstelling tot ..., toont ...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Ik zou zeggen dat ...
ฉันจะพูดว่า...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Het lijkt mij dat ...
ดูเหมือนว่า...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Naar mijn mening ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Vanuit mijn standpunt ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Ik ben van mening dat ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Toegegeven ..., maar ...
ยอมรับ...แต่...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Integendeel, ...
ในทางตรงกันข้าม...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Enerzijds ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Anderzijds ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Ondanks ...
ถึงแม้ว่า...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Ondanks het feit dat ...
ถึงแม้ว่า...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Bijkomend ...
โดยบังเอิญ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Bovendien ...
นอกจากนี้...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat