Daneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
W pełni się zgadzam z...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Jeg er stærkt uenig i at...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
I modsætning til..., ...viser...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...i modsætning til... er...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...er lig... i forbindelse med
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
....i...rożnią się pod względem...
...og... er forskellige med hensyn til...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Powiedziałbym, że...
Jeg ville sige at...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Wydaje mi się, że...
For mig virker det som om at...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Moim zdaniem...
Efter min mening...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mojego punktu widzenia...
Fra mit synspunkt...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jestem zdania, że...
Jeg er af den mening at...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Wprawdzie..., ale...
Indrømmet..., men...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Selvom, ikke desto mindre...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Przeciwnie, ...
Derimod,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Z jednej strony...
På den ene side...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Z drugiej strony...
På den anden side...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Pomimo/Wbrew...
På trods af...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Pomimo faktu, że...
Til trods for det faktum at...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Videnskabeligt/historisk set...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Nawiasem mówiąc, ...
I øvrigt...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Ponadto...
Endvidere...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat