Esperanto | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
W pełni się zgadzam z...
Mi tute konsentas, ke...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Mi tute malkonsentas, ke...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
En kontrasto al..., ...montras...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...per kontrasto kun...estas...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...estas simila al... rilate...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
....i...rożnią się pod względem...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
La unua..., kontraste, la dua...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Powiedziałbym, że...
Mi dirus, ke...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Wydaje mi się, że...
Ŝajnas al mi, ke...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Moim zdaniem...
Miaopinie…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mojego punktu widzenia...
El mia vidpunkto...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jestem zdania, że...
Mi estas de la opinio, ke...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Wprawdzie..., ale...
Certe..., sed...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Koncedita, ..., tamen...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Przeciwnie, ...
Kontraŭe, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Z jednej strony...
Unuflanke...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Z drugiej strony...
Aliflanke…
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Pomimo/Wbrew...
Malgraŭ…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Pomimo faktu, że...
Malgraŭ la fakto ke...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Science/Historie parolanta...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Nawiasem mówiąc, ...
Parenteze...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Ponadto...
Krome...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat