Greacă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
W pełni się zgadzam z...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
....i...rożnią się pod względem...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Powiedziałbym, że...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Wydaje mi się, że...
Μου φαίνεται ότι...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Moim zdaniem...
Κατά την γνώμη μου...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mojego punktu widzenia...
Κατά την δική μου άποψη...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jestem zdania, że...
Είμαι της γνώμης ότι...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Wprawdzie..., ale...
Βεβαίως..., αλλά...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Przeciwnie, ...
Αντιθέτως, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Z jednej strony...
Από τη μία...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Z drugiej strony...
Από την άλλη...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Pomimo/Wbrew...
Παρόλο που...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Pomimo faktu, że...
Παρά το γεγονός ότι...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Nawiasem mówiąc, ...
Παρεμπιπτόντως...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Ponadto...
Επιπροσθέτως...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat