Maghiară | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Értem, amit mond.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
W pełni się zgadzam z...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
....-val/vel ellentétben, a .......
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
....i...rożnią się pod względem...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Powiedziałbym, że...
Azt mondanám, hogy ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Wydaje mi się, że...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Moim zdaniem...
Véleményem szerint ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mojego punktu widzenia...
Véleményem szerint ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jestem zdania, że...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Wprawdzie..., ale...
Hozzátéve ...., de ....
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Przeciwnie, ...
Ezzel ellentétben ....
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Z jednej strony...
Másrészt viszont ....
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Z drugiej strony...
Másrészt ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Pomimo/Wbrew...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Pomimo faktu, że...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Tudományosan/történelmileg ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Nawiasem mówiąc, ...
Mellékesen....
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Ponadto...
Továbbá ....
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat