Suedeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
W pełni się zgadzam z...
Jag håller helt med om att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
I motsats till ..., ... visar ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
... till skillnad från ... är...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... liknar ... när det gäller ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
....i...rożnią się pod względem...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Powiedziałbym, że...
Jag skulle säga att ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Wydaje mi się, że...
För mig verkar det som att ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Moim zdaniem...
Enligt min åsikt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mojego punktu widzenia...
Från min synpunkt sett ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jestem zdania, że...
Jag är av den uppfattningen att ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Wprawdzie..., ale...
Visserligen ... men ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Przeciwnie, ...
Tvärtom ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Z jednej strony...
Å ena sidan ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Z drugiej strony...
Å andra sidan ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Pomimo/Wbrew...
Trots ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Pomimo faktu, że...
Trots att ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Nawiasem mówiąc, ...
För övrigt/Förresten ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Ponadto...
Dessutom ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat