Thailandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
W pełni się zgadzam z...
ฉันยอมรับว่า...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
....i...rożnią się pod względem...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Powiedziałbym, że...
ฉันจะพูดว่า...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Wydaje mi się, że...
ดูเหมือนว่า...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Moim zdaniem...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mojego punktu widzenia...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jestem zdania, że...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Wprawdzie..., ale...
ยอมรับ...แต่...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Przeciwnie, ...
ในทางตรงกันข้าม...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Z jednej strony...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Z drugiej strony...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Pomimo/Wbrew...
ถึงแม้ว่า...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Pomimo faktu, że...
ถึงแม้ว่า...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Nawiasem mówiąc, ...
โดยบังเอิญ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Ponadto...
นอกจากนี้...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat