Cehă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

De modo geral, concorda-se com ... porque...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Tende-se a concordar com...porque...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Percebe-se o seu propósito.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
É consenso que...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tende-se a discordar de...porque...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Discorda-se totamente de/do/da...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Opõe-se à idéia que...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Em contraste com..., mostra que...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...em contraste com...é/são...
... na rozdíl od... je/jsou...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...e...diferem em termos de...
... a... se liší, pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
První... na rozdíl od druhého...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Řekla bych, že...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Zdá se mi, že...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Podle mého názoru...
Folosit pentru a expune o opinie personală
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Z mého pohledu...
Folosit pentru a expune o opinie personală
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Jsem toho názoru, že...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Examina-se/Analisa-se agora...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Reconhecidamente..., mas...
Nelze popřít, že..., ale ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Reconhecidamente....Porém...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Ao contrário,...
Naopak/Naproti očekávání...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por um lado...
Na jedné straně...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por outro lado...
Na druhé straně...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Apesar de...
Navzdory...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A despeito de...
Navzdory tomu, že...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Cientificamente/ Historicamente falando...
Vědecky/Historicky vzato...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentalmente...
Mimochodem...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Além disso,...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat