Daneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

De modo geral, concorda-se com ... porque...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Tende-se a concordar com...porque...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Percebe-se o seu propósito.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
É consenso que...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tende-se a discordar de...porque...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Discorda-se totamente de/do/da...
Jeg er stærkt uenig i at...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Opõe-se à idéia que...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Em contraste com..., mostra que...
I modsætning til..., ...viser...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...em contraste com...é/são...
...i modsætning til... er...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
...er lig... i forbindelse med
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...e...diferem em termos de...
...og... er forskellige med hensyn til...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Jeg ville sige at...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
For mig virker det som om at...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Efter min mening...
Folosit pentru a expune o opinie personală
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Fra mit synspunkt...
Folosit pentru a expune o opinie personală
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Jeg er af den mening at...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Det er min opfattelse at... fordi...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Examina-se/Analisa-se agora...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Reconhecidamente..., mas...
Indrømmet..., men...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Reconhecidamente....Porém...
Selvom, ikke desto mindre...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Ao contrário,...
Derimod,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por um lado...
På den ene side...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por outro lado...
På den anden side...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Apesar de...
På trods af...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A despeito de...
Til trods for det faktum at...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Cientificamente/ Historicamente falando...
Videnskabeligt/historisk set...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentalmente...
I øvrigt...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Além disso,...
Endvidere...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat